Cookie policy

Giltig från och med 30 september, 2021.

Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Användning av din personliga information
Vi använder din personliga information för att tillhandhålla Moviement och ge dig en bra upplevelse genom att administrera och anpassa Moviement åt dig och att stötta användare genom att hantera förfrågningar och klagomål. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för vårt tillhandahållande av Moviement.

Vi använder din personliga information för att ge tredje part såsom Google Analytics statistisk information om användare av Moviement (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);

Kakor
Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

Vi använder Google Analytics på vår hemsida för att analysera användningen av hemsidan.

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor:

  • i Internet Explorer kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
  • i Firefox kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
  • i Chrome kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du eventuellt inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator:

  • i Internet Explorer måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835);
  • i Firefox kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
  • i Chrome kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
  • Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Kontaktinformation
Om du har frågor om dina uppgifter eller det som tas upp i denna policy, kan du ta upp det med oss genom att kontakta Göteborg Film Festival på telefonnummer 031-339 3000 eller e-post info@goteborgfilmfestival.se.