Integritetspolicy

Giltig från och med 30 september, 2021.

Introduktion
Din integritet är väldigt viktig för oss på Göteborg Film Festival (857203-8829, Olof Palmes plats 1, Göteborg). När du använder Moviement, får vi viss information om dig. Denna policy förklarar vilken information vi har om dig samt hur vi skyddar och använder dina personuppgifter. Vi ansvarar för att din personliga information endast används enligt denna policy och hålls säker.

Insamling av personlig information
Vi samlar in personuppgifter från dig vid din användning av Moviement. Vi samlar in denna data delvis direkt från dig, t.ex. när du registrerar dig på Moviement, kommunicerar med oss eller information du publicerar på Moviement och anger i textfält och delvis genom att samla in information om ditt besök, din användning och din interaktion med Moviement samt information om din dator såsom IP-adress och operativ system. I vissa fall är din personliga information nödvändig för att vi kunna tillhandahålla Moviement åt dig och därmed fullgöra vår förpliktelse under villkoren för användning av Moviement. För att kunna göra detta är det nödvändigt att du delar din information med oss.

Användning av din personliga information
Vi använder din personliga information för att tillhandhålla Moviement och ge dig en bra upplevelse genom att administrera och anpassa Moviement åt dig och att stötta användare genom att hantera förfrågningar och klagomål. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för vårt tillhandahållande av Moviement.

Om du publicerar personlig information på Moviement, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss. Du kan alltid i efterhand välja att ta bort information du har publicerat, såsom filmer, på Moviement. Innan du lämnar ut en annan persons personliga information på Moviement behöver du ha den personens godkännande till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

Utlämning av personlig information
Vi arbetar med tredje parter som hjälper oss att leverera Moviement och därför kan dela din personliga information med dem, till exempel, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Hur länge och hur sparas personlig information
Vi kommer inte spara din personliga information längre än vad som är nödvändigt. Detta är vanligtvis kopplat till leverans av Moviement åt dig eller fullgörelse av våra juridiska skyldigheter. Vi kommer att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda din personliga information. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra servrar.

Dina rättigheter
Det är din personliga information och därför har du vissa rättigheter över användning av dina person uppgifter.

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter.

Du har rätt att få dina uppgifter, som är felaktiga, korrigerade.

Du har rätt att i vissa situationer får din personuppgifter raderade (t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för tillhandahållande av Moviement).

Du har rätt, i vissa situationer, att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Du har också rätt, under vissa omständigheter, att be att vi överför den personliga informationen du gett oss till en annan organisation eller dig.

Du behöver inte betala för att utöva dina rättigheter. Kontakta oss (se kontaktinformation nedan) för att utöva dina rättigheter.

Tredje parts hemsidor
Moviement innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Ändringar
Vi kan komma att uppdatera denna policy genom att publicera en ny version på www.moviement.se. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.

Kontaktinformation
Om du har frågor om dina uppgifter eller det som tas upp i denna policy, kan du ta upp det med oss genom att kontakta Göteborg Film Festival på telefonnummer 031-339 3000 eller e-post info@goteborgfilmfestival.se. Du har också rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.